Η μικρή ρωγμή του βράχου

Είναι του χωριού οι άνδρες τα θεριά
που φέρνουν το βράχο στα χέρια αγκαλιά,
από κακοτοπιά μέσα στη δημοσιά,
να τον σπάσουν σε κομμάτια σα μια γροθιά.

Κτυπούν αδιάκοπα με μεγάλη βαριά,
που την κρατάνε χέρια γερά, δυνατά.
Η πρώτη αντίσταση, είν' πολύ σκληρή
ώσπου ν' αρχίσει να φανεί η μικρή ρωγμή.

Να κάνουν τσιγάρο και περισυλλογή.
Πόσο δρόμο έστρωσαν από το πρωί
γιατί ο βράχος αυτός είναι πιο σκληρός.
Και δύσκολος, ο νέος εργοδηγός.