Πάνε για στάχια

Στο χωράφι, ο πατέρας να θερίζει,
η μάνα πίσω του να δεματίζει
και από κοντά της, τα μικρά παιδιά,
για δικά τους, στάχια μαζεύουν σαν πουλιά.

Θα 'θελα τώρα ο σιτοπαραγωγός,
να μας θυμίσει πόσος ήταν ο καρπός,
που παίρνανε όλοι τους για αμοιβή,
όλο το θεριστή και αλωνιστή.

- Μένανε στη χαμοκέλα χωρίς λεφτά
ο πατέρας, η μάνα, τα μικρά παιδιά.
Γεμίζανε στο τέλος δυο μεγάλα σακιά.
Το ένα για τ' αγώϊ, λειτουργιές, και τραχανά.