Στα καπνά μια ζωή

Δεν είναι ο αετός στα ψηλά βουνά,
που πετάει από κορυφή σε κορυφή
και ζυγίζει ψηλά στον αέρα τα φτερά.
Ήρθε καπνεργάτης στου κάμπου τη ζωή.

Άφισε το κοπάδι, τ' αλέτρι, το τσαπί,
το άγονο χωριό, που δεν έχει ψωμί.
Ζεύτηκε το ζυγό, σαν γκλίτσα στο βουνό
και φέρνει νερό, να ποτίζει τον καπνό.

Δεν είναι η ξενιτειά και η μοναξιά.
Είναι η πάλη της δροσιάς με το λιοπύρι,
η λίγη προσαρμογή, η βαρειά δουλειά,
σε ζέστη πολλή, που ραγίζει σαν ποτήρι.


Σημείωση:
Ζυγός: Κοντάρι ξύλινο, που στηρίζεται στο μέσον του στη βάσει του
ζβέρκου και των δύο ώμων του εργάτη και στα άκρα του κρέμεται με
σχοινί από ένα δοχείο για μεταφορά νερού για πότισμα αγρών.