Το σκάψιμο στ' αμπέλια

Όργο βαρύ, διπλοτσαπιά,
σκάβουνε άνδρες στη σειρά,
απ' των Κραβάρων τα χωριά
στου Αιγίου τ' αμπέλια, ψηλά.

Ευθύ σαμάρι από χώμα,
πως πάν' τα κούρβουλα γραμμή,
θα 'δει τ' αφεντικό το γιόμα,
εάν δουλεύουν το τσαπί.

Βλέπει τον όργο τους, σωστό.
Πρόσεξε: πως είχαν φαγητό.
Πριν τον ήλιο πιάσαν το τσαπί.
Τώρα, σειρά του ήλιου, να κρυφτεί.


Όργος: διαχωριστική γραμμή που ορίζει τμήμα αγρού για σκάψιμο.
Διπλοτσαπιά: η δεύτερη τσαπιά συνέχεια της πρώτης προς το βάθος.
Όργος βαρύς: όργος με πολύ υγρασία.
Γιόμα: μεσημεριανό φαγητό, μεσημέρι
Κούρβουλο: κλίμα μεγαλύτερο από πέντε χρόνια.